พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอ.เดิมบาง. สามารถ ปลูกทุเรียนได้ใหมครับ

พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี​อ.เดิมบาง. สามารถ ปลูกทุเรียนได้ใหมครับ

น้ำท่วมมั้ยครับแถวนั้น ทุเรียนไม่ชอบน้ำท่วมขัง ชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีครับ