ปล์ามนำ้มัน ทะลายเน่าเกิดจากอะไรคับ

ปล์ามนำ้มัน​ ทะลายเน่าเกิดจากอะไรคับ

ขอภาพประกอบหน่อยครับ เน่าแบบไหน เน่ามาตลอด หรือ เพิ่งมาเริ่มเน่าตอนฝนชุก

1 Like