ฝรั่งไม่หวาน

ฝรั่งไม่หวาน

ฝรั่งไม่หวาน
1พันธ์ุที่นำมาปลูกเป็นพันธ์ุหวานหรือเปล่า
2ถ้าเป็นพันธ์ุหวาน ใส่ปุ๋ยโปแตสเซี่ยมสูงหรือเปล่า(13-13-21)ถ้าใส่แสดงว่า ยังไม่แก่จัด
3.แสงไม่พอการสังเคราะห์ไม่สมบูรณ์ ฝรั่งหวานน้อย
4.ในช่วงหน้าฝนผลไม้ที่ฉ่ำน้ำความหวานจะต่ำกว่าในช่วงแล้ง เช่น ส้ม ชมพู่ ฝรั่ง แตงโม