ปลูกบวบ แตกยอดแล้ว ต้องเด็ดยอดทิ้งไหมเพื่อให้แตกหลายๆ ยอดต่อต้น

ปลูกบวบ แตกยอดแล้ว ต้องเด็ดยอดทิ้งไหมเพื่อให้แตกหลายๆ ยอดต่อต้น

1 Like