ขอคำแนะนำ อยากทราบประโยชน์การขุดคลองใส้ไก่ ในสวนผลไม้ และควรขุดแบบไหนดีที่สุดคะ

ขอคำแนะนำ อยากทราบประโยชน์การขุดคลองใส้ไก่ ในสวนผลไม้ และควรขุดแบบไหนดีที่สุดคะ

2 Likes

ขอคำแนะนำ อยากทราบประโยชน์การขุดคลองใส้ไก่ ในสวนผลไม้ และควรขุดแบบไหนดีที่สุดคะ
เป็นขุดร่องน้ำที่กระจายน้ำและความชื้นไปสู่แปลงและร่องสวนไม้ผล อาจคดเคี้ยวไปพื้นที่ที่ต้องให้น้ำเดินทางไปร่องสวนตามเป้าหมาย ลำรางไส้ไก่อาจกว้าง2.5เมตร ลึก1.5- 2เมตร ส่วนร่องซอยในสวน กว้าง 1.-1.5เมตร ลึ1.-1.5เมตร

2 Likes