ข้าวโพดฝักอ่อนควรให้น้ำอย่างไร และให้ในปริมาณเท่าไหร่ต่อวัน

ข้าวโพดฝักอ่อนควรให้น้ำอย่างไร และให้ในปริมาณเท่าไหร่ต่อวัน

1 Like

ต้นข้าวโพดยังเล็กในระยะแรกให้น้ำทุก 2-3 วัน พอต้นสูงประมาณ 50-60 เซนหรือสูงประมาณหัวเข่า จะให้น้ำทุกๆ 5-7 วัน หลังจากนั้นถ้าดินเริ่มแห้งค่อยให้น้ำเป็นระยะๆครับ

1 Like