อยากทราบเป็นพลูชนิดไหนครับผม

อยากทราบเป็นพลูชนิดไหนครับผม

อยากทราบเป็นพลูชนิดไหนครับผม
เป็นพลูด่าง

พลูด่างครับอย่าไปหามากินนะครับคนละอย่างกับพลูกินหมาก