ปุ๋ยสูตรอะไรใส่หลังเกํบเกี่ยว)มังคุด

ปุ๋ยสูตรอะไรใส่หลังเกํบเกี่ยว)มังคุด

3 Likes

ปุ๋ยสูตรอะไรใส่หลังเกํบเกี่ยว)มังคุด

1.การเตรียมความพร้อมของต้น
1.1 ทำการตัดแต่งกิ่ง
ดำเนินการตัดแต่งกิ่งทันทีหลังเก็บผลเสร็จแล้ว ประมาณพฤษภาคม -มิถุนายน โดยตัดกิ่งแห้ง กิ่งถูกโรค และแมลงเข้าทำลาย กิ่งแซมในทรงพุ่ม กิ่งกระโดง กิ่งซ้อนทับ กิ่งด้านล่างที่ติดพื้นดิน กิ่งหักหรือฉีกขาด
1.2การใส่ปุ๋ย
1.2.1 ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วยปรับสภาพและโครงสร้างของดินโดยแทรกตัวอยู่ในช่องว่างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ปุ๋ยคอก ได้แก่ ขี้ค้างคาว ขี้ไก่แกลบ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า อัตรา 10 – 50กิโลกรัมต่อต้นแล้วอายุต้น
1.2.2 ปุ๋ยเคมี
การปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพ ควรทำการวิเคราะห์ดินก่อนเพื่อจะได้ทำการปรับสภาพดิน และสามารถเลือกชนิดปุ๋ยและปริมาณตามที่มังคุดต้องการ และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ กับการผลิตมังคุดในฤดูที่ผ่านมา ได้แก่ สูตร 15-15-15หรือ 16-16-16+15-0-0+26.5CaO ปริมาณ( กิโลกรัม)เท่ากับ เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม(เมตร)
1.3 การให้น้ำ สม่ำเสมอเพื่อชักนำให้มังคุดแตกใบอ่อนมาแข็งแรงสมบูรณ์
หลังใส่ปุ๋ยและรดน้ำไปแล้วต้นมังคุดยังไม่ตอบสนองการแตกใบอ่อน ให้ใช้ยูเรีย 46-0-0 อัตรา 1.5 กิโลกรัม/ น้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ หรือ ใช้ไทโอยูเรีย อัตรา 20-40 กรัมผสมกับน้ำตาลเด็กซ์โตส 600 กรัม/น้ำ 20 ลิตรโดยไม่ต้องผสมสารจับใบ มังคุดจะแตกใบอ่อน ภายใน 7-10 วัน
ข้อควรระวังไทโอยูเรียอาจทำให้ให้ล่วงได้ หากความชื้นต่ำต้องลดอัตราการใช้ลงให้เหมาะสม
1.3.1 กรณีต้นมังคุดทรุดโทรมมากๆเนื่องจากมีผลผลิตมากในฤดูกาลที่ผ่านมามีอาการใบซีดกร้านควรเพิ่มปุ๋ยเคมีคลุกเคล้ากับฮิวมิค แอซิด อัตรา 30 มิลลิลิตร/ปุ๋ย 1 กิโลกรัม ก่อนทำการหว่านปุ๋ย หรืออาจใช้ฮิวมิคแอซิด 200-500 กรัม/ต้นหว่านพร้อมกับปุ๋ย หรือใช้สูตรน้ำตาลทางด่วน 1-2 ครั้ง ส่วนประกอบดังนี้
1)น้ำตาลเด็กซ์โตรส หรือกลูโคส 600 กรัม
2)ปุ๋ยเกล็ด15-30-15 หรือ10-20-30อัตรา 60 มิลลิกรัม
3) ฮิวมิคแอซิด 20 มิลลิลิตร
4)สารเคมีป้องกันกำจัดราผสมสารจับใบ อัตราแนะนำ
5)ผสมในน้ำ 20 ลิตร
1.4 กำจัดโรคและแมลงตามความเหมาะสม ในช่วงการแตกใบอ่อน ได้แก่เพลี้ยไฟ หนอนคืบ และหนอนชอนใบ


สูตรปุ๋ยสำหรับใส่มังคุดหลังเก็บเกี่ยว
สูตรเสมอ 15-15-16 หรือ 16-16-16 แนะนำเป็นกลุ่มปุ๋ยคอมปาวด์ เลือกกลุ่มปุ๋ยที่ไนโตรเจนอยู่ในรูปไนเตรท NO-3 มังคุดจะนำไปใช้ได้เร็ว ไม่ระเหิดสูญเสียกับแดด และช่วยนำธาตุประจุบวกอย่าง K+, Ca2+, Mg2+ เข้าสู่ต้นมังคุดได้ดีขึ้นด้วย สมมุต เดิมเคยใช้ต้นละ 2 กก. ก็ลดลงมาเหลือ 1.3 กก/ต้น หรือแบ่งอัตตราเป็น 2:1 ส่วน
จากนั้นใช้ 15-0-0+25.6CaO อัตราต้นละ 7 ขีด (รวม 2 กก เท่าเดิม แต่ได้แคลเซียมที่ละลายน้ำ พืชใช้ได้เร็วเพิ่ม)

การใส่ธาตุอาหารกลับเข้าไปแบบนี้ จะช่วยให้มังคุดฟื้นระบบรากไว กิ่ง ก้าน ใบ สมบูรณ์เร็วกว่าใส่สูตรเสมออย่างเดียวครับ

1 Like