ใบมะเขือเป็นรู แบบนี้ เกิดจากแมลงอะไรครับ ใช้อะไรฉีดป้องกันครับ

ใบมะเขือเป็นรู แบบนี้ เกิดจากแมลงอะไรครับ ใช้อะไรฉีดป้องกันครับ

2 Likes

น่าจะพวกด้วง แต่อยากให้หาแมลงให้เจอก่อน ลองดักเจอตอนเย็นๆหัวค่ำจะเจอตัว

1 Like

ขอบคุณครับ กลางวันไม่เจอตัวเลย

ตามครับ…ผมก้อโดน

1 Like

อาการเกิดจากแมลงกลุ่มด้วง เช่น ด้วงเต่ามะเขือหรือด้วงเต่าลาย 28จุด ต้องตรวจแปลงบ่อยๆโดยเฉพาะช่วงเช้าๆ หรือเย็นๆ ตอนกลางวันแดดร้อนจะหลบซ่อนตัว

ด้วงกัดใบ เช่น แมลงนูน แมลงจินูน แมลงนูนหลวง ด้วงกุหลาบ แมลงค่อมทอง ตัวหนอนอยู่ในดินกินรากพืช ตัวแก่กินใบพืชตอนกลางคืน การจัดการควรใช้วิธีผสมผสาน
1.ใช้วิธีกล เก็บตอนกลางคืนมาทำลาย หรือทำปุ๋ยหมัก
2.การใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นไล่ เช่น สาร
สกัดสะเดา หางไหล บรเพ็ด ตะไคร้หอม ข่าแดง
3.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโพฟอส ไตรอะโซฟอส เฟนโทเอต ไดเมโทเอต โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม21โทลเฟนไพแรด
การใช้สารสูตรน้ำมัน EC จะได้ผลดีเพราะซึมเข้าตามข้อต่อของด้วงได้ดี กรณีไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไวต์ออย ปิโตรเลียมออยแทนยาจับใบก็ได้

ขอบคุณมากๆครับ