ถ้าแตงกวาขมจะแก้อย่างไร

ถ้าแตงกวาขมจะแก้อย่างไร

2 Likes

ถ้าแตงกวาขมจะแก้อย่างไร
1.ในพืชตะกูลแตง กวา แตงร้าน และบวบ ซึ่มีสารที่ควบคุมความขมอยู่ถ้าสารนี้มากก็ทำให้แตงและบวบขม
2. เมื่อเมื่อใดแตงได้รับน้ำน้อยเกินไปทำให้สารควบคุมความขมสูงขึ้นทำให้แตงกวา แตงร้าน และบวบ
การแก้ไข
1.ให้น้ำสม่ำเสมอ อย่าให้ขาด
2.ช่วงอากาศร้อนจัดควรให้ปุ๋ยทางใบ+เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน +สังกะสี

1 Like