รบกวนผู้รู้ ว่าต้นแก้วแบบนี้ เป็นโรคไหม เม็ดเขาเริ่ม ดำ แห้ง

รบกวนผู้รู้ ว่าต้นแก้วแบบนี้ เป็นโรคไหม เม็ดเขาเริ่ม ดำ แห้ง

แปลกมากครับ อาหารไม่ถึงหรือเปล่าพี่