กำลังจะทำสวนทุเรียนค่ะ ตอนนี้รอปรับที่ค่ะ เตรียมต้นพันธุ์ไว้รอค่ะอยู่โคราชค่ะ

กำลังจะทำสวนทุเรียนค่ะ ตอนนี้รอปรับที่ค่ะ เตรียมต้นพันธุ์ไว้รอค่ะ
อยู่โคราชค่ะ

8 Likes