มีใครเคยปลูกข้าวญี่ปุ่นไหมคะ ปลูกยากไหม การดูแลต่างจากข้าวไทยยังไง

มีใครเคยปลูกข้าวญี่ปุ่นไหมคะ ปลูกยากไหม การดูแลต่างจากข้าวไทยยังไง

2 Likes

เท่าที่รู้เค้าชอบอากาศหนาวๆครับ ปลูกภาคเหนือดี และไม่ไวช่วงแสงครับ

1 Like

ปลูกกันทางภาคเหนือครับเพราะต้องการอากาศเย็น และมีการรวมกลุ่มกันปลูกเพื่อส่งให้ผู้รับซื้อ ข้าวญี่ปุ่นขายให้โรงสีทั่วไปเค้าไม่รับซื้อเพราะเมล็ดสั้นกว่าข้าวไทย การดูแลผมว่าเหมือนปกติแต่การตลาดนี่ละที่จะไม่ง่ายครับ ต่างคนต่างขายไม่ได้

1 Like

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ :slight_smile: