อีสานปลูกลิ้นจี่จักรพรรดิ์ได้ไหมครับ

อีสานปลูกลิ้นจี่จักรพรรดิ์ได้ไหมครับ

8 Likes

ลิ้นจี่ชอบอากาศเย็นค่ะ น่าจะปลูกได้ แต่ต้องดูว่าหน้าแล้งมีน้ำพอให้ต้นมั้ย

ครับผม

ลิ้นจี่จักพรรดฺิ์เป็นพันธ์ุหนักต้องอากาศหนาวเย็นจัดต้องบนดอยภูเขาสูง100-1200เมตรจากระดับน้ำทะเล ทางเหนือเช่น เขียงราย
เท่าที่รู้ทางอีสานยังไม่เคยปลูกที่ไหนเลย ยกเว้นบนภูเขาสูง

ปลูกได้ครับอุบลมีหลายสวนที่บ้านผมก็ปลูกดูแลดีหน่อย ผลดกลูกโตครับ

1 Like

ครับผม

ปลูกลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ อายุ5ปี ออกลูกปีแรก ลูกโต หวานอร่อย มีพันธุ์นครพนม1 ปลูกพร้อมๆกันออกลูกทั้ง2พันธุ์

1 Like

ปลูกที่บ้านอ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด พันธุ์นครพนม1 ติดลูกเกือบทุกปี อายุ15ปี ติดลูกรุ่นแรกอายุ 6ปี. เหมาะกับอากาศอีสานมาก ลูกโต เนื้อหนากรอบหวานอร่อยที่บ้านอ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ปลูกนี้เป็นหลัก และพันธุ์จักรพรรดิ์ 5ต้น

ลิ้นจี่พันธุ์ฮองฮวยเป็นลิ้นจี่พันธุ์เบา ปลูกที่บ้าน อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด อายุ 8ปี ออกลูกมา2ปีแล้ว ลูกเล็ก เปลือกบาง ลูกโดกมาก หวานออกเปรี้ยวนิดๆ อร่อย

ปลูบนภูเขาหรือว่าสวนทั่วไปครับ

ปลูกบนที่สูงที่เชียงราย ดอย93 ฝาง ชัยปราการ แต่ยังไม่เคยได้ยินว่า ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกลิ้นจี่จักพรรดฺิ์ออกลูกไ้ดีนะครับ ดีใจด้วย

พันธ์ุจักรพรรดิ์

พันธ์ุโอวเฮียะ