มีวิธีรักษาไหมครับ

มีวิธีรักษาไหมครับ

1 Like

ต้นอะไรเหรอครับ

ถ้าเหลือตอไว้ให้แตกใหม่
๑. ป้ายแผลที่หน้าตัดด้วยสารป้องกันกำจัด ฟอสเอทิล อลูมิเนียม
๒.หว่านรอบโคนด้วยปูนขาวรดน้ำบางๆ ทิ้งไว้ ๑ สัปดาห์ เป็นอย่างน้อย แล้ว
๓. . หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา ๑ : ๕๐-๑๐๐ : ๔-๕ กก.

1 Like