ตอนนี้มีแมลงสีขาวตัวเล็กๆๆบินในอากาศมากมายมีผลต่อพืชไร่พืชสวนหรือเปล่าคะแล้วจะแก้ไขอย่างไร แก้ไขอย่างไร

ตอนนี้มีแมลงสีขาวตัวเล็กๆๆบินในอากาศมากมายมีผลต่อพืชไร่พืชสวนหรือเปล่าคะแล้วจะแก้ไขอย่างไร แก้ไขอย่างไร

3 Likes

มีรูปภาพไหมครับว่าตัวแมลงเป็นอะไรครับ

ถ้าเป็นพืชผัก จะเป็นแมลงหวี่ขาวยาสูบ ตัวร้ายนอกจากดูดกินใบแล้ว ยังถ่ายทอดเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบหงิกเหลืองในถั่วเหลือง ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ มะเขือเทศ ใบยอดย่นในยาสูบ ใบด่างมันสำปะหลัง

การจัดการแมลงหวี่ขาว ควรใช้วิธีผสมผสานจึงจะได้ผล
1.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองอย่างน้อย 80จุดต่อไร่ จะลดตัวเต็มวัยที่จะมาวางไข่ได้ รวมทั้งแมลงบินชนิดอื่น เช่น เพลี้ยไฟด้วย
2.วิธีเขตกรรม ตัดใบไปเผาทำลาย เพราะมีตัวอ่อน ดักแด้ ที่พร้อมจะออกจากตัวเต็มวัยจำนวนมาก
3.การใช้สารกลุ่มน้ำมันไวต์ออย ปิโตรเลียมออย พ่นทางใบให้ถูกตัวเต็มวัยและตัวอ่อนด้านใต้ใบ จะอุดรูหายใจแมลงโดยที่แมลงไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานได้
4.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม 4A เช่น อิมิดาโคลพริด ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม(แมลงหวี่ขาวดื้อยาสุดๆพ่นแล้วอาจเพิ่มขึ้น)
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม29 ฟลอนิคามิด
-กลุ่ม3 ได้เฉพาะไพรีทรอยด์ type3 คือ ไบเฟนทริน
ควรใช้ไวต์ออยผสมกับสารเคมีอื่นโดยใช้แทนสารจับใบในอัตรา 200-300ซีซีต่อ200ลิตร จะช่วยเสริมฤทธิ์