"ชุมชนชาวบ้านโหล่น" ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ของเรานิยมปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นจำนวนมากของชาวบ้านที่นี้มีพ่อ

“ชุมชนชาวบ้านโหล่น”
ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ของเรานิยมปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นจำนวนมากของชาวบ้านที่นี้มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมารับซื้อจากชาวสวนในช่วงนอกถดูการในช่วงเดือน พ.ย ถึง ก.พ ซึ้งเป็นราคาที่สูงในช่วงนี้ 70-120 บาท/kg กันเลยครับและส่งเข้าบริษัทเพื่อเป็นการส่งออกต่อไปเป็นจำนวนหลายหมื่นตันซึ้งสร้างรายได้ให้กับชุมชน"หลายล้านบาท"และเป็นผลไม้ที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศของเกาหลี"มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง"ซึ้งสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยภูมิเป็นอย่างมา
ดชัยภูมิเป็นอย่างมาก