เราควรปลูกผักอะไรดีให้มีราคาในหน้าเก็บเกี๋ยวครับ

เราควรปลูกผักอะไรดีให้มีราคาในหน้าเก็บเกี๋ยวครับ

3 Likes

ปลูกหลายชนิดคับ กระจายความเสี่ยงเรื่องราคาได้อยู่บ้าง เพราะถ้าปลูกอะไรที่คนไม่ค่อยปลูกกัน ถ้าได้ราคาดีก็โชคดีไป แต่ถ้าไม่มีคนซื้อคือจบเลย