มะเขือยาวครับ ใบเหลือง เด็ดทิ้งไปหลายใบแล้ว ต้องการทราบว่าเขาเปนโรคอะไร และจะมีวิธการใดที่จะแก้ไขได้ครับ

มะเขือยาวครับ ใบเหลือง เด็ดทิ้งไปหลายใบแล้ว ต้องการทราบว่าเขาเปนโรคอะไร และจะมีวิธการใดที่จะแก้ไขได้ครับ

3 Likes

ตามภาพเกิดจากสารเคมีหรือปุ๋ยทางดินที่ใส่เข้มข้นเกินไป แก้ไขโดยให้น้ำมากๆและถี่ขึ้น

1 Like

ขอบคุณครับ