ดอกแคครับ เคยให้ดอกสีขาวเต็มต้นเลย แต่ตอนนี้ ใบไหม้ ร่วงหล่นทุกวันเลยครับ ไม่ทราบว่า เกิดจากอะไร ครับ

ดอกแคครับ เคยให้ดอกสีขาวเต็มต้นเลย แต่ตอนนี้ ใบไหม้ ร่วงหล่นทุกวันเลยครับ ไม่ทราบว่า เกิดจากอะไร ครับ

3 Likes

ได้รับสารเคมีเข้มข้นทางดิน อาจจะเกิดจากการใส่ปุ๋ย แก้ไขโดยให้น้ำถี่ขึ้น

1 Like

ขอบคุณครับ