ฉีดยาฆ่าหญ้าข้าวแดง จะเอาปุ๋ยยูเรียผสมฉีดพร้อมยาหนอนกอได้ไหมคะ ข้าวหว่านได้35วันใส่ปุ๋ยครั้งแรกไปแล้ว ท่านผู้รู้แนะนำด้ว

ฉีดยาฆ่าหญ้าข้าวแดง จะเอาปุ๋ยยูเรียผสมฉีดพร้อมยาหนอนกอได้ไหมคะ ข้าวหว่านได้35วันใส่ปุ๋ยครั้งแรกไปแล้ว ท่านผู้รู้แนะนำด้วยค่ะ

3 Likes

ยาฆ่าแมลงควรพ่นแยกเดี่ยวๆ ไม่ควรบวกปุ๋ยโดยเฉพาะยูเรีย เพราะยาจะเสื่อมฤทธิ์

1 Like

ถ้าเป็น ปุ๋ยเกล็ด ฮอร์โมน ฉีดผสมกับยาฆ่าแมลงได้ไหมคะ หรือยาฆ่าแมลงฉีดพร้อมยาฆ่าหญ้าได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

ยาฆ่าแมลงไม่ควรบวกสารใดๆ เพราะประสิทธิภาพลดลงไม่ว่าปุ๋ยทางใบและยาฆ่าหญ้า ยกเว้น ยากำจัดเชื้อรา อนุโลมให้ผสมกันได้แต่ต้องทดลองในภาชนะขนาดเล็กก่อน

1 Like

กรณีต้องการผสมสารหลายชนิดให้ลองผสมในขวดน้ำหรือเหยือกน้ำ โดยคำนวณอัตราลดลงตามส่วนของน้ำที่จะผสม
1.ใส่น้ำครึ่งขวด
2.เติมสารตัวที่ 1 เขย่าให้ละลายน้ำ
3.ใส่สารตัวที่ 2 เขย่าอีกรอบ ตั้งทิ้งไว้ 15นาที ถ้าไม่ตกตะกอน แยกชั้น แสดงว่ายาเข้ากันได้ทางกายภาพ แต่ถ้าตกตะกอนยาเสื่อมแล้ว ถ้าต้องการผสมตัวที่ 3 4ก็ทำได้ โดยแต่ละครั้งที่เติมสารต้องตั้งทิ้งไว้ 15นาที
4.นำสารผสม ไปลองพ่นพื้นที่ขนาดเล็ก ประมาณ 3วัน หากไม่เกิดพิษกับพืช เช่น ใบไม่ไหม้ ดอกไม่ร่วง สามารถนำไปใช้แปลงใหญ่ได้

2 Likes

ขอบคุณมากค่ะ