อยากได้กิ่งพันธุ์ลำใยมาปลูกที่ภาคใต้ต้องปลูกพันธุ์ไหนดีครับ รบกวนผู้เชียวชาญแนะนำหน่อยครับอยู่ จ.สุราษฏร์ครับ

อยากได้กิ่งพันธุ์ลำใยมาปลูกที่ภาคใต้ต้องปลูกพันธุ์ไหนดีครับ
รบกวนผู้เชียวชาญแนะนำหน่อยครับ
อยู่ จ.สุราษฏร์ครับ