ช่วงนี้ไม่ฝนเลยข้าวแห้งคานาหมกแล้วครับ

ช่วงนี้ไม่ฝนเลยข้าวแห้งคานาหมกแล้วครับ

นาของเพื่อก็เป็น คงต้องดูแลกันไป

การเจาะน้ำบาดาลและใช้โซล่าเชลดูดน้ำผมคิดว่ามันสำคัญต่อการทำนาสมัยนี้มากครับ ถ้าเป็นเหมือนแต่ก่อนผมก็คงตอบว่าใช่รอเทวดาเห็นใจ. เราต้องวางแผนรอบด้าน ครับ