ขอความรู้เรื่องยาพ่นฆ่าหนอนในสวนลำไยกับข้าวโพดด้วยครับ อยากได้แบบว่า15วันพ่นครั้งนึง

ขอความรู้เรื่องยาพ่นฆ่าหนอนในสวนลำไยกับข้าวโพดด้วยครับ อยากได้แบบว่า15วันพ่นครั้งนึง

การทิ้งช่วงห่างการพ่นสารจะกำหนดทุก 15วันไม่ได้ เพราะขึ้นกับการระบาดว่าเริ่มพบ หรือระบาดรุนแรง และการตกค้างของสารด้วย แต่ปัจจุบันไม่มีสารเคมีชนิดใดมีประสิทธิภาพได้นานถึง 15วัน ดังนั้นการพ่นควรพ่น 2-3ครั้ง ติดต่อกันห่างกัน 7วัน ถ้าทิ้งช่วงนานเกินไปจะเป็นการเลี้ยงไข้