อยากทราบว่าทุเรียนที่ปลูกลงดินไปแล้วขุดขึ้นมาปลูกใหม่ได้ไหมครับ เพราะหลุมที่ปลูกอยู่ผมลงด้วยปุ๋ยขี้ไก่ ลงดินได้20วันเเล้

อยากทราบว่าทุเรียนที่ปลูกลงดินไปแล้วขุดขึ้นมาปลูกใหม่ได้ไหมครับ เพราะหลุมที่ปลูกอยู่ผมลงด้วยปุ๋ยขี้ไก่ ลงดินได้20วันเเล้วครับ