ยาราตัวใหนบางครับที่ผสมกันไม่ได้

ยาราตัวใหนบางครับที่ผสมกันไม่ได้

1 Like

สารกลุ่มคอปเปอร์ ที่ไม่ควรใช้ผสมกับสารอื่นๆ ส่วนสารอื่นๆสามารถผสมกันได้ แต่ต้องมีวิธีการและขั้นตอนการผสมที่ถูกต้อง