เพื่อนๆในนี้มีคนปลูกต้นหอม ผักชีมั้ยค่ะ

เพื่อนๆในนี้มีคนปลูกต้นหอม ผักชีมั้ยค่ะ