ท่านต้องบอกข้อมูลการทำนาข้าวอย่างไรจะวินิจฉัยได้ตามภาพคิดว่าเมาผซังฟางถ้าไม่ได้หมักเทือกเขาครับ

ท่าน​ต้อง​บอก​ข้อมูล​การ​ทำนา​ข้าว​อย่าง​ไร​จะ​วินิจฉัย​ได้​ตาม​ภาพ​คิดว่า​เมาผซังฟางถ้า​ไม่​ได้​หมัก​เทือกเขา​ครับ​