มีพื่นที่อยู่สี่ไร่ค่ะ แต่มันเป็นดินเหนียวมันปลูกอะไรได้บ้างค่ะแน่นำหน่อยค่ะเกษตรมือใหม่หั่นทำอยากรู้ค่ะ

มีพื่นที่อยู่สี่ไร่ค่ะ
แต่มันเป็นดินเหนียวมันปลูกอะไรได้บ้างค่ะแน่นำหน่อยค่ะเกษตรมือใหม่หั่นทำอยากรู้ค่ะ

3 Likes

ปรับปรุงดินก้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสดก่อนครับ แล้วจะปลูกอะไรก็ได้หมด ไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับดินเหนียวไปตลอดนะครับเพราะสภาพดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

2 Likes

ขอบคุณมากๆค่ะ

มีพื่นที่อยู่สี่ไร่ค่ะแต่มันเป็นดินเหนียวมันปลูกอะไรได้บ้างค่ะแน่นำหน่อยค่ะเกษตรมือใหม่หั่นทำอยากรู้ค่ะ

ดินเหนียวน้ำไม่ค่อยซึมผ่านปลูกผลไม้ไม่เจริญเติบโต
การแก้ไข
1.ถ้าเป็นดินหนียว มากๆไถตากดินให้ดินล่างสุก 1-2 เดือน ต้องกลับดินให้สุกทั่วถึงกัน 1-2 ครั้งทิ้งให้ดินแห้งอีกครั้ง(ดินเหนียวตากให้แห้งทิ้งไว้โดนฝนเนื้อ ดินก็จะแตกร่วน)
2. แล้วปลูกพืชสด เพื่อไถกลบตามที่ เช่นปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพร้าสัก 2ครั้ง
3.หลังปลูกพืชไถกลบแล้วยกโคกหรือแปลงเนินหลังเต่า กว้าง 3-4เมตรสูง 40 เซนติเมตรทิ้งให้ดินแห้งอีกครั้ง(ดินเหนียวตากให้แห้งทิ้งไว้โดนฝนเนื้อ ดินก็จะแตกร่วน)
4.ส่วนตอนปลูกค่อยใช้แกลบดิบผสมไปกับดินปลูกอีกทีหนึ่ง
5.วิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืช
6.ปรับปรุงดิน ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอกเก่าหรือปุ๋ยหมัก
7.วางแผนการปลูกพืชตามที่เราต้องการเช่นมะม่วง มะยงชิด มะขามเปรี้ยว ขนุน กล้วยร่วมกับการปลูกพืชตะกูลถั่วเสริมรายได้ ส่วนต้นใช้เป็นปุ๋ยต่อไป