ทุเรียนไม่แตกยอดใบเหลืองกระด้างสาเหตุจากอะไรครับแล้วแก้ยังไงได้บ้างครับ

ทุเรียนไม่แตกยอดใบเหลืองกระด้างสาเหตุจากอะไรครับแล้วแก้ยังไงได้บ้างครับ

2 Likes

ตามภาพหลักๆคือเรื่องของดินมีปัญหาตรวจวัดดิน โดยเฉพาะค่า ph แล้วเอาผลมาแก้ไข นอกจากนี้ที่ใบเคยมีแมลงและไรระบาดนานแล้ว รอยทำลายของแมลงมีเชื้อโรคเข้าแทรก ใบชุดนี้รักษาไม่ได้แล้ว ต้องป้องกันกำจัดแมลงช่วงใบอ่อนชุดใหม่

1 Like