มะนาวพันธุ์อะไรที่นยิมปลูกกันครับ

มะนาวพันธุ์อะไรที่นยิมปลูกกันครับ

2 Likes

มะนาวไข่ครับ

1 Like

ต้องดูตลาดดีกว่าครับว่าเขาต้องการมะนาวอะไรมากที่สุดและราคาดีๆขายได้ทั้งปี

2 Likes

เท่าที่ซื้อกันเยอะก็ แป้นพิจิตรคับ เป็นมะนาวหลักเลย
ไปตลาดไหนก็เจอ คนปลูกก็เยอะคนขายก็เยอะคับ พันธุ์นี้
อันนี้ ความคิดส่วนตัวนะคับ
ไม่ได้มีความรู้ทางตลาดโดยโฉพาะ

2 Likes

แป้นลำไพครับ พิจิตรตลาดแคบโคราชและกรุงเทพไม่ต้องการแป้นพิจิตรเลย

1 Like