กระถินปลูกยังไง

กระถินปลูกยังไง

1 Like

กระถินปลูกยังไง
1.เอาเมล็ดไปแช่น้ำ 1-2คืน พอเมล็ดบวมจึงนำมาเพาะในถุง3X5 นิ้วเมื่อกล้าสูง 1 ฟุตแล้วค่อยทำการปลูกในแปลง 3X3 เมตรต่อไป