ใครรู้บ้างครับว่าในรูปภาพมันคือแมลงอะไรครับ มันเป็นอันตรายต่อพืชต้นไม้ที่เราปลูกมั้ยครับ ถ้าเป็นอันตรายจะกำจัดอย่างไรครั

ใครรู้บ้างครับว่าในรูปภาพมันคือแมลงอะไรครับ มันเป็นอันตรายต่อพืชต้นไม้ที่เราปลูกมั้ยครับ ถ้าเป็นอันตรายจะกำจัดอย่างไรครับ ขอความรู้หน่อยครับ

7 Likes

น่าจะเป็นแมลงดีครับ มาจับพวกแมลงศัตรูพืชกิน

1 Like

มวนแดงฝ้าย เป็นศัตรูพืช ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอด ใบอ่อน ผล ฝัก เมล็ดทำลายพืชหลายชนิด การแก้ไขถ้าไม่มากจับไปทำลาย

1 Like

การจัดการแมลงกลุ่มมวน ควรใช้วิธีผสมผสาน
1.ใช้วิธีกล เก็บตัวเต็มวัยและกลุ่มไข่มาทำลาย
2.การใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นไล่ เช่น สาร
สกัดสะเดา หางไหล บรเพ็ด ตะไคร้หอม ข่าแดง
3.การใช้สารเคมี เน้นพ่นให้ถูกตัว
-กลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโพฟอส ไตรอะโซฟอส เฟนโทเอต ไดเมโทเอต โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม14คาร์แทป
การใช้สารสูตรน้ำมัน EC จะได้ผลดีเพราะซึมเข้าตามข้อต่อของแมลงได้ดี กรณีไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไวต์ออย ปิโตรเลียมออยแทนยาจับใบก็ได้

2 Likes

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ