ข้าวเดือนกว่า เเมลงลงต้นไม่ยอมเขียวใช้วิธีไหนดีคับ

ข้าวเดือนกว่า เเมลงลงต้นไม่ยอมเขียวใช้วิธีไหนดีคับ

1 Like

แมลงอะไร เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด หนอนกอ หนอนห่อใบ แมลงหล่า หรือแมลงบั่ว ขอภาพประกอบด้วย