ในฤดูนาปี ปีนี้ผมทำนาปรังต่อเลย แต่เป็นการทำนาแบบลดต้นทุน คือไม่เผา ไม่ไถ ไม่หว่าน ใช้การตัดตอซังและให้เมล็ดข้าวที่หล่นเ

ในฤดูนาปี ปีนี้ผมทำนาปรังต่อเลย แต่เป็นการทำนาแบบลดต้นทุน คือไม่เผา ไม่ไถ ไม่หว่าน ใช้การตัดตอซังและให้เมล็ดข้าวที่หล่นเกิดขึ้นเอง อยากได้ความรู้เพิ่มเติม และตัวอย่างจากผู้ที่ทำสำเร็จแล้วคับ

5 Likes

นาปีใช้ข้าวพันธุ์อะไรครับ ถ้าเป็นหอมมะลิแล้วทำปรังต่อจะไม่ได้ผลเพราะเป็นข้าวไวแสง มันจะออกดอกเมื่อกลางวันสั้นกว่ากลางคืน แต่ช่วงที่ทำนางปรังเริ่มเข้าฤดูร้อน กลางวันยาวนานขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าฤดูหนาวโน่นเลยครับ ถ้าเป็นข้าวอื่นๆก็ยังจะได้ผลอยู่ครับเพราะมันออกดอกทันทีเมื่ออายุถึง ไม่เกี่ยวกับชั่วโมงแสงแดด