ระหว่างฉีดยาฆ่าหญ้าในร่องมันสัมปะหลังและแบบไถกลบร่องมันสัมปะหลังอันไหนได้ผลดีกว่ากันครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ มือใหม่ปลูกม

ระหว่างฉีดยาฆ่าหญ้าในร่องมันสัมปะหลังและแบบไถกลบร่องมันสัมปะหลังอันไหนได้ผลดีกว่ากันครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ มือใหม่ปลูกมัน

การไถพรวน ด้วยรถไถเดินตาม หรือรถไถใหญ่ที่ติดผาลหัวหมูแล้วเก็บหญ้าออก พร้อมกับการใส่ปุ๋ยจะดีที่สุด การไถกลบก็ได้ให้เน่าสลายเป็นปุ๋ย ส่วนยาฆ่าหญ้ามีข้อดีคือสะดวก รวดเร็ว แต่ต้องใช้ให้ถูกชนิด อัตรา เพราะหากใช้ผิดจะกระทบต่อต้น ราก และผลผลิต

1 Like

การใช้ยาคุมยาฆ่า ต้องรู้ช่วงเวลา และอายุมันสำปะหลังด้วย ยาคุมต้องใช้ตอนปลูก ก่อนที่มันสำปะหลังจะแตกยอด ยาฆ่าจะมียาเลือกทำลายใบแคบ หรือใบกว้าง หรือแบบไม่เลือกทำลาย

1 Like