มีคำถามคะฝรั่งลูกเป็นจุดดำๆเกิดจากอะไรค่ะแล้วจะต้องฉีดอะไรค่ะ

มีคำถามคะฝรั่งลูกเป็นจุดดำๆเกิดจากอะไรค่ะแล้วจะต้องฉีดอะไรค่ะ

ขอดูรูปด้วยนะคะ เพราะจะสามารถวิเคราะห์สาเหตุได้ถูกต้อง