ขอบคุณค่ะแฟนดิฉันกำลังปลูกต้นกล้วยและมะนาวแป้นยังไม่มีความรู้และพริกถา ไปยังไม่มีคำตอบจ่ะ

ขอบคุณค่ะแฟนดิฉันกำลังปลูกต้นกล้วยและมะนาวแป้นยังไม่มีความรู้และพริกถา ไปยังไม่มีคำตอบจ่ะ

1.ต้องระบุคำถามให้ชัดเจน
2.ต้องมีรูปภาพประกอบ จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้อง
บางครั้งคำถามไม่ชัดเจน เช่น ใบหงิก ตอบกลับให้ส่งภาพ แต่ยังไม่มีการส่งภาพมาเพิ่มก็ไม่สามารถจะตอบได้