ปัญหาทุเรียนหมอนทองแตกใบออกมาเป็นใบแก้วต้องแก้ไขยังไงค่ะ

ปัญหาทุเรียนหมอนทองแตกใบออกมาเป็นใบแก้วต้องแก้ไขยังไงค่ะ

19 Likes

เป็นเหมือนผมเลยครับ

ผมคิดว่าน่าจะอาหารไม่ถึงครับเหลืองขนาดนี้ ให้ปุ๋ยอะไรไปบ้างครับ

ก่อนหน้านี้ใช้กลุ่มปูนปรับสภาพดินไหมครับเช่น ปูนขาว หรือ โดโลไมท

1 Like

ตัดทิ้งเลยครับเลิกปลูก

ปัญหาทุเรียนหมอนทองแตกใบออกมาเป็นใบแก้วต้องแก้ไขยังไงค่ะ

ปัญหามาจากสภาพการขาดธาตุรอง /หลัก
1.ให้ฉีดพ่น ปุ๋ยทางใบที่มีธาตุรอง/เสริม เช่น 20-20-20+TE 2-3ครั้งทุก 7วัน ใบอ่อนชุดใหม่จะเขียวขึ้น
2.เก็บตัวอย่างดินส่งไปวิเคราะห์ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด ใกล้บ้าน หรือกองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.ทำการปรับปรุงดินใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน

5 Likes

ตอนนี้พ่นปุ๋ยทางใบยุค่ะ

ไม่เคยใช้ปูนขาวหรือโดโลไมทเลยค่ะพื้นที่ดินร่วนปนทรายค่ะ

ไม่ดีมั้งค่ะปีนี้ผลผลิตราคาดีมากไม่คิดตัดทิ้งแน่ค่ะ

กำลังพ่นปุ๋ยทางใบแก้ปัญหายุค่ะตอนนี้