อยากได้ต้นยางสักสิบต้นไม่ทราบว่าพอจะหาได้ที่ไหนบ้างท่ามีแบบผสมเชื้อเห็ดไว้ด้วยก็จะดี

อยากได้ต้นยางสักสิบต้นไม่ทราบว่าพอจะหาได้ที่ไหนบ้างท่ามีแบบผสมเชื้อเห็ดไว้ด้วยก็จะดี

1 Like