มะนาวติดผลแล้ว แต่ร่วงก่อนกำหนด เป็นเพราะอะไรครับ

มะนาวติดผลแล้ว แต่ร่วงก่อนกำหนด เป็นเพราะอะไรครับ

ลองสังเกตที่ขั้วว่ามีเชื้อราไหมคับ หรือไม่ก็อาจเป็นเพราะอาหารไม่สมบูรณ์พอ

ผลร่วงมีสาเหตุหลายอย่าง
1.ขาดน้ำ
2.มีฝนตกหนักฉับพลัน
3.ราเข้าขั้ว
4.โรครากเน่าโคนเน่า
5.โรคใบเหลืองต้นโทรม
การแก้ไข ต้องหาสาเหตุที่แท้จริง ลองไปไล่ดูว่าเข้าข้อไหนได้บ้าง หรือถ่ายรูปต้น ใบ มาประกอบ