ปัญหายางพาราราคาตกตำ่ชนีย์หุ่นพุ่งสุงทุเรียนและวิสกิจและผลไม้พืชผักสวนครอบทุกภาคยอมได้การฟื้นผุ่นให้ราคาข้าวของยังปรับตั

ปัญหายางพาราราคาตกตำ่ชนีย์หุ่นพุ่งสุงทุเรียนและวิสกิจและผลไม้พืชผักสวนครอบทุกภาคยอมได้การฟื้นผุ่นให้ราคาข้าวของยังปรับตัวมีราคาพุ่งและการตลาดของเมืองไทย