ข้าว1เดือนถูกยาฆ่าหญ้าอ้อยตายแก้ไขได้ยังไง

ข้าว1เดือนถูกยาฆ่าหญ้าอ้อยตายแก้ไขได้ยังไง

ตายแล้วคือแก้ไม่ได้แล้วครับ ไม่ตายก็ไม่โตแล้วเพราะโดนยา ต้องไถแล้วปลูกใหม่ครับ ลองถามคนที่ฉีดยาว่าจะชดเชยและระวังไม่ให้เกิดซ้ำอีกได้ยังไงบ้าง