ปลูกถั่วพูหลายเดือนแล้ว งามแต่ใบไม่ออกดอกไม่มีผลเป็นเพราะอะไรครับ ต้องทำอย่างไรแกไขยังไงครับ ขอบคุณครับ

ปลูกถั่วพูหลายเดือนแล้ว งามแต่ใบไม่ออกดอกไม่มีผลเป็นเพราะอะไรครับ ต้องทำอย่างไรแกไขยังไงครับ ขอบคุณครับ

2 Likes

ใช่ปุ๋ยอะไรบำรุงบ้างครับ

ที่บ้านปลูกมา4เดือนเพิ่งจะออกดอกออกผลค่ะ…รอนานมาก

1 Like

ปลูกถั่วพูหลายเดือนแล้ว งามแต่ใบไม่ออกดอกไม่มีผลเป็นเพราะอะไรครับ ต้องทำอย่างไรแกไขยังไงครับ ขอบคุณครับ
.ถั่วพลูสร้างและสะสมอาหารได้ไม่ดี เนื่องจากอากาศร้อนทำให้พืชเคลื่อนย้ายพลังงานค่อยข้างน้อย
การแก้ไข
1.ให้ปุ๋ยทางดิน 12-24-12หรือ 8-24-24 เสริมด้วย แคลเซี่ยม-
โบรอน+สังกะสี
2.หรือเสริมทางใบด้วย 10-52-17 เสริมด้วย แคลเซี่ยม-
โบรอน+สังกะสี พ่น2-3ครั้ง ทุก 7 วัน
3.ให้น้ำสม่ำเสมอ

2 Likes

ปุ๋ย ของพี่ ต้องมี ยูเรีย แน่ๆคัฟ ไม่ควรใส่คัฟ มันจะงาม ต้น ใบ คัฟ ออกผลยาก เอาไปใส่ผักคัฟ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ