ทุเรียนควรใส่ปุ๋ยอ่ะไรครับช่วงนี้

ทุเรียนควรใส่ปุ๋ยอ่ะไรครับช่วงนี้

1 Like

ทุเรียนควรใส่ปุ๋ยอ่ะไรครับช่วงนี้

  • 1.ตัดแต่งกิ่ง ได้แก่ กิ่งแห้ง กิ่งน้ำค้าง กิ่งฉีกหัก กิ่งซ้อนทับ และกิ่งแซมในทรงพุ่ม
  • 2.ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 17-17-17หรือ 16-16-16 อัตรา 3-4 กิโลกรัม/ต้นผสมกับ 30-0-0จำนวน 1กิโลกรัมหรือ 15-0-0 +26.5CaOคลุกเคล้ากันแล้วหว่านลงดินใต้ทรงพุ่มห่างจากโคน 50-70 เซนติเมตร
  • 3.การกระตุ้นให้แตกใบอ่อน โดยการฉีดพ่น อาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตดังนี้ กลูโคส 60 กรัมผสม ฮิวมิคแอซิด 20 มิลลิลิตรผสมปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 หรือ 10-20-30 ที่มีธาตุรองผสม อัตรา 60 กรัมผสมยาป้องกันเชื้อราในน้ำ 20 ลิตรผสมสารจับใบ ฉีดพ่น 1-2ครั้งเพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อนเร็วขึ้น
  • 4.หลังหว่านปุ๋ยเคมีตามข้อ 2 ให้ใส่ปุ๋ย รอบๆชายพุ่มตก สูตร 30-0-0 หรือ 15-0-0 อัตรา 1-1.5 กิโลกรัม/ต้นเพื่อให้รากทุเรียนสามารถดูดเอาไปใช้ได้เต็มที่
  • ทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยแล้ต้องรีบให้น้ำตามไปทันทีปุ๋ยจะไม่สูญเสีย ไม่ระเหิดหลังให้น้ำไปแล้ว 10-15 วันทุเรียนก็จะแตกใบอ่อน
  • จากนี้ไปอีกประมาณ45-60 วันใบก็จะแก่เต็มที่ก็สามารถกระตุ้นให้แตกใบอ่อนชุดที่ 2-3 ต่อไป
2 Likes