ยาฆ่าแมลงใช้ร่วมกับปุ๋ยนำ้ได้ไหมคับ

ยาฆ่าแมลงใช้ร่วมกับปุ๋ยนำ้ได้ไหมคับ

ไม่ควรครับ ควรพ่นแยกกัน เพราะอาจทำให้เสื่อมฤทธิ์ครับ