เราเพาะฟักทองด้วยเมล็ดในถาดเพาะกล้าเมื่อกล้าได้7วันเราเอาไปลงดินเราควนดูแลยังไรคะ

เราเพาะฟักทองด้วยเมล็ดในถาดเพาะกล้าเมื่อกล้าได้7วันเราเอาไปลงดินเราควนดูแลยังไรคะ

3 Likes

อันนี้ข้อมูลอาจารย์ครับ

การปลูกฟักทองเรื่องการให้น้ำและการให้ปุ๋ย
เรื่องการให้ปุ๋ย
1.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
2.ใส่ปูนมาร์ล 200-400 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
3.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผานพรวน7
4.ปุ๋ยหลังปลูกแล้ว
.หลังกล้าอายุ 14วันเริ่มให้ปุ๋ย46-0-0 อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่
ระยะออกดอก15-15-15 อัตรา 30-50กิโลกรัม/ไร่ ระยะติดผล13-13-21อัตรา 30-50กิโลกรัม/ไร่
5.ยกแปลงสูง40-50 เซนติเมตร กว้าง 3.00 เมตร
6.กำหนดระยะ ขนาด3X3 เมตร
7.ให้น้ำสม่ำเสมอ ขาดน้ำต้นจะแกร็น ฟักทองเป็นพืชต้องการน้ำมาก โดยสังเกตอาการเหี่ยวเฉา และดูความชื้นของดิน

เอาตามที่ท่าน ณรงค์ เสนอแหละครับ
อย่าลืมตัดเถาเพื่อบังคับเป็นสายออกข้าง 3สายไปตามความยาวร่อง.หลังมีใบจริงที่3 -6-9บังคับให้แตกแขนงข้าง3สายไปทางเดียวกัน โดยตัดยอดที่เหนือใบเพื่อใหแตกตาข้าง เพื่อให้ได้ผลมากขึ้น

ขอบคุณจร้า