ใบ เรียนใช่อะไรฉีดดีครับ

ใบ เรียนใช่อะไรฉีดดีครับ

4 Likes

เพลี้ยไก่แจ้ครับ ลองพ่นคาบาริลหรือฟิโพรนิล ไม่ก็อิมิดา แล้วสลับสารพ่นทุก 15 วัน สารแต่ละตัวจะต้องเป็นคนละกลุ่มกัน อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปสามตัวอยู่คนละกลุ่มกันหมดครับ ซื้อทั้งสามตัวสลับใช้ก็ได้ครับ ผมอ่านจากคลังความรู้โพสนี้ครับ เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (Durian psyllid)

1 Like

การจัดการเพลี้ยไก่ฟ้าหรือเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน เป็นแมลงปากดูด เจาะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบ และอาจมีเชื้อราเข้าแทรกตามรอยแผล ใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.ตัดใบและยอดที่พบมากไปทำลายจะลดการทำลายได้มาก เพราะการพ่นสารเคมีไม่ 100%
2.พ่นสารปิโตรเลียมออยหรือไวท์ออย
3.ใช้สารเคมี
-กลุ่ม1พิริมิฟอสเมทิล ไดอะซินอน โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16 บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต