อยากทดลองปลูกคื่นช่ายไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำนิ่ง ปลูกยากไหมครับ ขอความรู้หน่อยครับ

อยากทดลองปลูกคื่นช่ายไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำนิ่ง ปลูกยากไหมครับ ขอความรู้หน่อยครับ

น่าสนใจคับ ขอตามด้วย