ลองกองเป็นโรคแบบนี้ต้องแก้แบบ ไหนครับ

ลองกองเป็นโรคแบบนี้ต้องแก้แบบ ไหนครับ

7 Likes

น่าจะไลเคนนะแบบนี้ ความชื้นน่าจะสูง ถ้าใช่ อาจารย์อรพรรณเคยแนะนำให้ตัดแต่งกิ่งที่มีอาการมากๆออก แล้วพ่นแมนโคเซ็บหรือโพรพิเนป

2 Likes

อาจจะเกิดจากหนอนกินเปลือกลองกอง ลองถากดูเปลือกที่มีปัญหาว่าเจอตัวหนอนหรือไม่?

2 Likes

ขอบคุณครับ

1 Like

ขอบคุณครับ

1 Like

ใช้วิธีแก้ไขอย่างไรครับ โดยไม่ใช้สารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับ

1 Like

หนอนผีเสื้อกินเปลือกลองกองใช้สารชีวภัณฑ์บีที หรือไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง เชื้อราเมทาไรเซียม หรือบิวเวอเรีย

1 Like

อาการหนอนชอนเปลือก ลองกอง ครับ

ของผมเป็นทั้งต้นเลยครับแกะดูก็ไม่มีตัวหนอนอะไรเลยไม่รู้จะแก้ยังงัย